Siberische Tjiftjaf

Sijs

Smient, Onlanden, 24-11-2023

Sneeuwgors

Snor

Sperwer

Spreeuw

Staartmees

Steenloper

Steltkluut

Steltkluut, Tusschenwater,  12-06-2024

Stormmeeuw

Strandleeuwerik

Struikrietzanger, Rolde, 24-06-2024